آخرین محصولات ویژه

فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

قیدهای مهم زیست شناسی کنکور

قیدهای مهم زیست شناسی کنکور | تعداد صفحات: 26 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1402 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل فیزیک آماری ذرات | کاردار

حل المسائل فیزیک آماری ذرات | کاردار | تعداد صفحات: 215 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل مبانی حالت جامد آکسفورد | استیون سیمون

حل المسائل مبانی حالت جامد آکسفورد | استیون سیمون | تعداد صفحات: 199 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل مقدمه ای بر اپتیک کوانتومی | نایت

حل المسائل مقدمه ای بر اپتیک کوانتومی | نایت | تعداد صفحات: 161 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل مقدمه ای بر ذرات بنیادی | گریفیتس

حل المسائل مقدمه ای بر ذرات بنیادی | گریفیتس | تعداد صفحات: 253 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل فیزیک جدید (مدرن) | کرین

حل المسائل فیزیک جدید (مدرن) | کرین | تعداد صفحات: 320 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل روش های ریاضی در فیزیک | زبان اصلی

حل المسائل روش های ریاضی در فیزیک | زبان اصلی | تعداد صفحات: 524 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل شیمی عمومی سیلبربرگ | زبان اصلی

حل المسائل شیمی عمومی سیلبربرگ | زبان اصلی | تعداد صفحات: 349 | زبان: انگلیسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: نامشخص | کیفیت: نامشخص | فهرست: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سبک زندگی سالم و راه های کاربردی آن

پاورپوینت سبک زندگی سالم و راه های کاربردی آن | تعداد اسلاید: 26 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی کابرد زیست فناوری قارچ ها در حوزه تولید اسید سیتریک

مقاله بررسی کابرد زیست فناوری قارچ ها در حوزه تولید اسید سیتریک | تعداد صفحات: 29 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر ورزش طولانی مدت منظم بر روی میزان اینترلوکین1

بررسی تأثیر ورزش طولانی مدت منظم بر روی میزان اینترلوکین1 | تعداد صفحات: 70 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی آناتومی برگ (نهاندانگان - دولپه ها - تک لپه ها - بازدانگان)

بررسی آناتومی برگ (نهاندانگان - دولپه ها - تک لپه ها - بازدانگان) | تعداد صفحات: 52 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی