آخرین محصولات ویژه

فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

پروژه کامل اقامتگاه بومگردی (بخش تئوری)

پروژه کامل اقامتگاه بومگردی (بخش تئوری) | تعداد صفحات: 121 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران - حسین زمرشیدی

کتاب رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران - حسین زمرشیدی | تعداد صفحات: 307 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی از شاخه استاندارد PMBOK

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی از شاخه استاندارد PMBOK | تعداد اسلاید: 22 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره الکتروکوتر (چاقوی جراحی الکتریکی)

پاورپوینت درباره الکتروکوتر (چاقوی جراحی الکتریکی) | تعداد اسلاید: 28 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل ارزیابی مخاطرات FMEA

دستورالعمل ارزیابی مخاطرات FMEA | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | سال انتشار: نامشخص | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش ساخت نمونه گچی - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

گزارش کار آزمایش ساخت نمونه گچی - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 4 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش بررسی مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

گزارش کار آزمایش بررسی مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 4 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش بررسی نمونه های گچ و بتن - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

گزارش کار آزمایش بررسی نمونه های گچ و بتن - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 48,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش های سیمان - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

گزارش کار آزمایش های سیمان - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص متراکم شن و ماسه - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

گزارش کار آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص متراکم شن و ماسه - آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 4 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص متراکم شن و ماسه - آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص متراکم شن و ماسه - آزمایشگاه مصالح ساختمانی | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 3 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش بدست آوردن مدول نرمی - آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایش بدست آوردن مدول نرمی - آزمایشگاه مصالح ساختمانی | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 4 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی